Jednostavno rešenje za 3D štampanje

Jednostavno rešenje za 3D štampanje

Iako 3D štampanje obuhvata automobilsku, vazduhoplovnu, potrošnu robu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, dizajn arhitekture, igračke i druga polja, ali zbog ograničenja materijala za štampanje, proizvod ostaje na nivou modela. To znači da je prednost tehnologije 3D štampanja u ovom trenutku, pre svega, skratiti vrijeme faze projektovanja, učiniti dizajnerski model primjenljivijim. , na primjer, u tradicionalnom proizvodnom procesu, bez obzira na to koja industrija, crteži dizajnera moraju biti podeljeni na pojedinačne elemente, da bi se otvorio pljusak, a potom sklopljen, njegov nedostatak je da je ciklus troškova dugačak. Kada dizajner prilagodi model, isti je isti korak ponovo, ciklus. Sa 3D štampanjem, crteži dizajnera mogu brzo postati stvarne stvari, a zatim otvoriti plesni, masovnu proizvodnju velikih razmera. Značenje 3D tehnologije štampe, ušteda vremena za više leži u dizajnu.